• İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi 34098 Cerrahpaşa - Fatih / İstanbul

2. Ulusal Sosyal Yönleriyle Hepatit Sempozyumu